Politika e Privatësisë

Politika e Privatësisë
Ju Falenderojmë që zgjodhet Motorrin e Kerkimit Allo.al. Politika e Privatësisë shpjegon se si ne mbledhim, përdorim dhe (në rrethana të caktuara) zbulojmë informacionin. Gjithashtu, shpjegon hapat që kemi marrë për të siguaruar informacionin tuaj personal. Së fundmi, Politika e Privatësisë shpjegon opsionet tuaja në lidhje me mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e informacionit tuaj personal. Duke vizituar faqen në mënyrë direkte ose nëpërmjet ndonjë faqeje tjetër, ju pranoni praktikat e përshkruara në këtë politikë. Mbrojtja e të dhënave është një çështje besimi dhe privatësia juaj është e rëndësishme edhe për ne. Për këtë arsye duhet të përdorim emrin tuaj dhe informacione të tjera në lidhje me ju vetëm duke u bazuar në këtë Politikë Privatësie. Ne do të mbledhin informacion vetëm aty ku është e nevojshme dhe do ta mbledhim këtë informacion vetëm nëse ka të bëjë me marrdhëniet mes nesh. Ne do ta mbajmë këtë informacion vetëm për aq kohë sa është e kërkuar nga ligji, ose për sa kohë ka lidhje me qëllimet për të cilat ne e mbledhin atë. Ju mund të vizitoni dhe shfletoni faqen pa qënë nevoja të jepni detaje personale. Gjatë vizitës ne faqe do të mbeteni anonim dhe ne nuk mund t’ju identifikojme në asnjë moment, përveçse kur keni një llogari në faqe dhe futeni me emrin dhe fjalëkalimin tuaj.

Informacionet që ne mbledhim
Ne mund të mbledhim pjesë të ndryshme informacioni nëse ju kërkoni të regjistroheni në faqen tonë. Ne mbledhim, ruajmë dhe analizojmë të dhënat për mbarëvajtjen e shërbimit ndaj jush, për ndonjë pretendim të mundshëm më vonë, dhe që t`ju ofrojmë shërbimet tona në menyrën më të mirë të mundshme. Ne mund të mbledhim informacion personal që përfshin dhe që nuk limitohet në: titullin, emrin, gjininë, ditëlindjen, emailin, adresën postare, numrin e telefonit fiks, numrin e celularit, numrin e faksit, detajet e pagesës, detajet e kartës së pagesës ose detajet e llogarisë bankare.

Ne do përdorim informacionin e dhënë nga ju për të bërë të mundur shërbimet e kërkuara nga ju, dhe që t`ju mundësojmë shërbimet dhe informacionin e ofruar nëpërmjet web-it tone sipas kërkesës tuaj. Gjithashtu, ne do përdorim informacionin e dhënë nga ju për të administruar llogarinë tuaj; për të verifikuar dhe kryer transaksionet financiare në lidhje me pagesat që ju bëni online; për të audituar shkarkimin/ngarkimin e të dhënave ne faqen tonë; për të përmirësuar pamjen dhe/ose përmbajtjen e faqeve ne web-in tonë dhe për ta përshtatur për përdoruesit; për të identifikuar vizitorët në web-in tone; për të kryer kërkime demografike rreth përdoruesve; për t’ju dërguar informacione të cilat ne mendojmë se do të jenë të dobishme ose te cilat ju i keni kërkuar nga ne, duke përfshirë informacione rreth produkteve dhe shërbimeve tona, përvecse kur nuk keni kërkuar të kontaktoheni për këto qëllime. Duke patur pëlqimin tuaj, ne mund t`ju kontaktojme me email për detaje rreth produkteve dhe shërbimeve të tjera. Nëse preferoni që të mos merrni asnjë njoftim marketingu nga ne, në çdo kohë ju mund ta zgjidhni që të mos njoftoheni.

Ne mund të kalojmë emrin dhe adresën tuaj tek të tretët në menyrë që të bëjmë të mundur komunikimin mes palëve Shitës/Blerës.

Pagesa Online në Faqe bëhen vetëm për arsye Rreklamimi dhe jo Blerje Produktesh që ndodhen në Faqe. Pagesat që janë bërë nëpërmjet faqes do të procesohen nga agjenti ynë përkatës. Ju duhet të paraqisni tek ne, ose tek agjenti ynë, ose në faqen tone, vetëm informacion të saktë dhe jo çorientues dhe duhet ta përditësoni atë vazhdimisht e të na informoni rreth ndryshimeve. Detajet e blerjeve tuaja mund të ruhen tek ne, por për arsye sigurie nuk mund të merren direkt nga ne. Sidoqoftë, ju mund të aksesoni këtë informacion duke u futur ne llogarinë tuaj ne faqen tonë. Aty mund të shikoni detajet e blerjeve tuaja të kompletuara, të atyre që janë ende të hapura dhe ato që janë bërë së fundmi, dhe të administroni detajet e adreses tuaj, detajet bankare, dhe cdo newsletter për të cilën mund të jeni abonuar. Ju merrni përsipër të trajtoni të dhënat e aksesit personal me konfidencialitet dhe të mos ja jepni personave të paautorizuar. Ne nuk mund të marrim përsipër asnjë përgjegjësi për keqpërdorimin e fjalëkalimet, përveçse kur ky është faji ynë.

Nëse zgjidhni të na jepni informacionin tuaj personal, ju pranoni transferimin dhe ruajtjen e këtij informacioni në serverat tonë.

Përdorues të tjerë të informacionit tuaj personal
Ne mund të përdorim informacionin tuaj personal për kërkim opinioni ose studim tregu. Detajet tuaja janë anonime dhe do të përdoren vetëm për qëllime statistikore. Ju mund të tërhiqeni nga kjo në cdo kohë. Cdo përgjigje në sondazhe dhe pyetësorë që ne mund t’ju kërkojmë të plotësoni mund të kalohet tek palë të treta. Shfaqja e adresës së email-it është e nevojshme vetëm nëse ju do të dëshironit të merrnit pjesë në konkurse. Ne ruajme përgjigjet e sondazheve të ndara nga adresa e email-it.

Ne mund t`ju dërgojmë informacione të tjera rreth nesh, faqes, websiteve tona të tjera, produkteve tona, newsletters, cdo gjë që lidhet me kompanitë e grupit tonë, apo me partnerët tanë të biznesit. Nëse nuk do preferonit të merrnit informacione shtesë të detajuara në këtë paragraf (ose nje pjese te ketij informacioni), ju lutemi klikoni linkun 'unsubscribe' në email-et që ne ju dërgojmë. Brenda 7 ditësh pune nga dita e pranimit te kërkesës, ne do të ndërpresim dërgimin e informacioneve. Nëse kërkesa është e paqartë, ne do tju kontaktojmë për sqarime.

Gjithashtu, ne mund ti bëjmë anonime të dhënat rreth përdoruesve të faqes dhe t’i përdorim për qëllime të ndryshme, duke përfshirë vëndndodhjen e përgjithsme të përdoruesve, përdorimin e ndonjë aspekti të caktuar të faqes, ose përdorimin e ndonjë linku të përfshirë në ndonjë email te dërguar atyre që janë të regjistruar për të marrë këtë email, si dhe mundësimin e këtyre të dhënave anonime për palët e treta si botuesit. Sidoqofte, këto të dhëna anonime nuk bëjnë të mundur identifikimin tuaj.

Zbulimi i informacionit tuaj
Ne mund të zbulojmë informacionin tuaj personal për t`ju përgjigjur kërkesave ligjore, për zbatimin e politikave tona, për t`ju përgjigjur pretendimeve se një listim ose ndonjë përmbajtje tjetër shkelin të drejtat e të tjerëve, ose për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë e dikujt. Një informacion i tillë do të zbulohet në përputhje me ligjet dhe rregullat e aplikuara. Ne mund të shpërndajmë informacionin tuaj personal me:
1. Palët e treta, për të ofruar përmbajtje dhe shërbime të përbashkëta (si regjistrimi, kujdesi ndaj klientit dhe transaksioneve), për të ndihmuar dallimin dhe parandalimin e akteve të jashtëligjshme dhe shkeljeve të privatësisë dhe për të ndihmuar vendimmarrjen rreth produkteve, shërbimeve dhe komunikimeve të tyre. Këto palë të treta, do ta përdorin këtë informacion për t`ju dërguar email-e marketingu vetëm nëse ju keni pranuar.
2. Ofruesit e shërbimeve në kontratë, të cilët na ndihmojnë me operacionet e biznesit (si investigimet e mashtrimit, mbledhja e faturave, programet e shpërblimit dhe bashkëpunimit dhe kujdesin ndaj klientit).
3. Palë të tjera të treta drejt të cilave ju në mënyrë ekskluzive na kërkoni që të dërgoni informacionin tuaj (ose drejt te cilëve ju jeni njoftuar në mënyrë ekskluzive dhe keni dhënë pëlqimin gjatë përdorimit të një shërbimi specifik).
4. Agjensitë e zbatimit të ligjit, agjensi të tjera qeveritare ose palë të treta, si përgjigje e kërkesës për informacion në lidhje me investigim kriminal, pretendime për aktivitete të paligjshme ose aktivitete të tjera që mund të na ekspozojnë ne, ju, apo ndonjë përdorues tjetër të Allo.al kundrejt detyrimeve ligjore. Informacioni personal që ne mund të zbulojmë mund të përfshijë ID e përdoruesit, historinë e ID së përdoruesit, emrin, qytetin, shtetin, numrin e telefonit, email-in, ankesat për mashtrim dhe historinë e blerjeve dhe listimeve, ose çdo gjë që mund të na kërkohet në këtë kontekst.
5. Agjensi të tjera në lidhje me invesgimet e mashtrimit, shkeljet e pronësisë intelektuale, piraterinë, apo aktivitete të tjera të paligjshme, kur ne besojmë se është e nevojshme ose e përshtatshme, ose nën një marrveshje konfidencionale, ose sic kërkohet nga ligji. Në këto rrethana ne mund të zbulojmë emrin, adresën, qytetin, shtetin, kodin postar, numrin e telefonit, email-in dhe emrin e kompanisë.
6. Subjekte të tjera të biznesit, që ne planifikojmë t`i bashkohemi ose të blihemi nga ai subjekt. (Ne rast se ndodh një kombinim i tillë, ne do kërkojmë që subjekti i ri i kombinuar të ndjekë këtë politikë privatësie duke respektuar informacionin personal. Nëse informacioni juaj do të përdoret në kundërshtim me këtë politikë, ju do të njoftoheni më parë).

Palët e treta dhe linket
Ne mund të kalojmë detajet tuaja tek kompanitë e tjera të grupit tonë. Mund të kalojmë detajet tuaja edhe tek agjentët tanë dhe tek nënkontraktorët për të na ndihmuar me ndonjë nga përdorimet e të dhënave tuaja të paraqitura në Politikën e Privatësisë. Për shembull, mund të përdorim palët e treta, për të na ndihmuar të mbledhim pagesat nga ju, për të analizuar të dhëna dhe për të na ndihmuar në marketing dhe në shërbimin ndaj klientit. Ne mund të shkëmbejmë informacion me palët e treta me qëllim mbrojtjen nga mashtrimet dhe reduktimin e riskut të kreditit. Mund të transferojmë bazat e të dhënave të cilat përmbajnë informacionin tuaj personal nëse shesim biznesin ose një pjesë të tij. Ndryshe nga çfarë përcaktohet në Politikën e Privatësisë, ne NUK MUND të shesim ose zbulojmë të dhënat tuaja personale tek palët e treta pa marrë më parë pëlqimin tuaj përveçse kur kjo është e nevojshme për qëllime të paraqitura ne Politikën e Privatësisë ose kur jemi të detyruar nga ligji. Faqja mund të përmbajë reklama të palëve të treta, linke të faqeve të tjera ose korniza të faqeve të tjera. Ju lutemi të jeni të vetëdijshëm se ne nuk mbajmë përgjegjësi për Politikën e Privatësisë, përmbajtjen e këtyre palëve të treta ose faqeve të tjera, apo për ndonje palë të tretë të cilës ne i transferojmë të dhënat tuaja në përputhje me Politikën tonë të Privatësisë.

Asnje Spam, Spywhere apo Spoofing
Ne dhe përdoruesit tanë nuk i tolerojmë spam-et. Sigurohuni të vendosni preferencat e komunikimit te ‘Allo.al’ në mënyrë që ne të komunikojmë sipas preferencave tuaja. Ju nuk jeni të licensuar të kontaktoni përdorues të tjerë të Allo.al pa pëlqimin e shprehur të tyre. Për spam-et në lidhje me ‘Allo.al’ ose email-et spoof drejt ‘Allo.al’, ju lutemi raportoni tek ne. Ju nuk mund të përdorni mjetet tona të komunikimit për të dërguar spam ose materiale që do të prishnin marrveshjen e përdorimit.

Mbrojtja e llogarise
Fjalëkalimi është çelësi drejt llogarisë tuaj. Përdorni numra, shkronja dhe karaktere speciale unike dhe mos ja jepni fjalëkalimin tuaj të ‘Allo.al’ të tjerëve. Nëse ndani fjalëkalimin tuaj ose informacionin tuaj personal me të tjerë, kujtoni që jeni ju ata që mbajnë përgjegjësi për çdo veprim të marrë në emër të llogarisë tuaj. Nëse humbni kontrollin mbi fjalëkalimin tuaj, mund të humbni dhe kontrollin mbi informacionin tuaj personal dhe veprimet e ndërmarra në emrin tuaj mund të jeni objekt i detyrimeve ligjore. Prandaj, nëse fjalëkalimi juaj është kompromentuar për çdo arsye, ju duhet të njoftoni menjëherë ‘Allo.al’ dhe të ndërroni fjalëkalimin.

Siguria
Informacioni juaj ruhet në serverat tanë. Ne i trajtojmë të dhënat si një aset që duhet mbrojtur dhe prandaj përdorim shumë mjete (enkriptim, fjalëkalime, siguri fizike, etj.) për të mbrojtur informacionin tuaj personal nga aksesi dhe zbulimi paautorizuar. Sidoqoftë, siç dhe mund ta dini, palët e treta mund të ndërpresin apo aksesojnë në menyrë të paligjshme transmetimin apo bisedat private, dhe përdoruesit e tjerë mund të keqpërdorin informacionin tuaj personal që mbledhin nga faqja. Prandaj, megjithëse ne punojmë shumë për të mbrojtur privatësinë tuaj, ne nuk ju premtojmë se informacioni juaj personal apo bisedat private do të qëndrojnë gjithmonë private. Ne kemi marrë masa teknike dhe masa sigurie të përshtatshme për të parandaluar çdo akses të paautorizuar apo të paligjshëm, për humbjen aksidentale apo shkatërrimin, ose dëmtimin e informacionit tuaj. Kur ne mbledhim të dhëna nëpërmjet faqes, ne mbledhim detajet tuaja personale në një server të sigurtë. Ne përdorim firewall-e në serverat tonë. Kur mbledhim detaje të kartës së pagesës elektronike, ne përdorim enkriptim, duke përdorur kodimin Secure Socket Layer (SSL). Megjithëse është e pamundur një garanci 100%, kjo e bën tepër të vështirë për hackerat te dekriptojnë detajet tuaja. Ne ju rekomandojme me ngulm të mos dërgoni detaje të plota të kartës suaj të kreditit apo debitit në një komunikimin elektronik të pa enkriptuar nga ne. Ne marrim masa mbrojtëse elektronike, fizike dhe proceduriale ne lidhje me mbledhjen, ruajtjen dhe zbulimin e informacionit tuaj. Me procedura sigurie nënkuptojmë se në mënyrë rastësore ne mund t`ju kërkojmë të provoni identitetin tuaj përpara se të zbulojmë informacionin tuaj personal. Ju jeni përgjegjës për mbrojtjen e fjalëkalimit dhe kopmpjuterit tuaj nga aksesi i paautorizuar.

Cookies
Pranimi i cookies nuk është i kërkuar për të vizituar faqen. Megjithatë, ne do donim të theksonim se përdorimi i funksionaliteteve të "Vëzhgimit" apo "Krahasimit" në faqe dhe kryerja e porosive janë të mundura vetëm me aktivizimin e cookies. Cookies janë file teksti shumë të vogla të cilat identifikojnë kompjuterin tuaj si një përdorues të vetëm në serverat tonë gjatë kohës që ju vizitoni faqe të caktuara ne Site, dhe ato ruhen nga Browseri i internetit ne hard diskun e kompjuterit tuaj. Cookies mund të përdoren për të dalluar adresën e protokollit të internetit (IP adress), duke ju kursyer kohë kur ju jeni në faqe apo kur doni të hyni në faqe. Ne i përdorim cookies vetëm për komfortin dhe lehtësinë tuaj gjatë përdorimit të faqes (për shembull për të kujtuar kush jeni kur doni të përdorni profilin tuaj pa qënë nevoja të rishkruani email-in tuaj) dhe jo për të marrë apo përdorur informacione rreth jush (për shembull, për reklama drejt jush). Ju mund të vendosni që browseri juaj i internetit të mos pranojë cookies, por kjo do të kufizonte përdorimin e faqes. Ju lutem, pranoni sigurinë e ofruar nga ne. Përdorimi i cookies nuk përmban detaje private apo personale dhe ato nuk përmbajnë viruse. Nëse doni të dini më shumë rreth cookies, vizitoni (http://www.allaboutcookies.org) ose për të parë se si ti hiqni nga browser juj I internetit, vizitoni (http://www.allaboutcookies.org/manage- cookies/index.html). Megjithatë ju mund të vendosni shfletuesit(Browser) tuaj të mos pranojë asnjë cookies, por një e keqe me këtë është se ndikon në funksionimin e duhur të faqes. Gjithashtu ju mund të fshini cookies që ju tashmë keni në kompjuterin tuaj duke shkuar te parametrat e sigurisë browser.

Ky website përdor Google Analytics, një shërbim analtikik webi ofruar nga Google, Inc. (“Google”). Google Analytics përdor cookies, të cilat janë file tekst të ruajtura në kompjuterin tuaj që ndihmojnë faqen të analizojë se si përdoruesit përdorin faqen. Informacioni i gjeneruar nga cookies rreth përdorimit tuaj të website-it (përfshirë IP adress) do transmetohet dhe ruhet nga Google në serverat e tyre. Google do ta përdorë këtë informacion me qëllim vlerësimin e përdorimit tuaj të website-it, për të hartuar raporte mbi aktivitetin e website-it, për operacionet e websitit, dhe për ofrimin e shërbimeve të tjera në lidhje me aktitivetin e website-it dhe përdorimin e internetit. Google gjithashtu mund ta transferojë këtë informacion tek palët e treta kur kërkohet nga ligji, ose kur këto palë të treta e procesojnë këtë informacion në emër të Google. Ju mund të refuzoni përdorimin e cookies duke zgjedhur cilësimet e përshtatshme në browserin tuaj, megjithatë, ju lutem vini re se nëse e bëni këtë, mund të mos mundeni të përdorni funksionet e plota të website-it. Duke përdorur këtë website, ju miratoni proçesimin e të dhënave tuaja nga Google për qëllimet e sipërpërmendura.

Të drejtat tuaja
Nëse jeni të shqetësuar rreth të dhënave tuaja, ju keni të drejtën të kërkoni akses në të dhënat tuaja personale që ne i mbajmë dhe i procesojmë. Ju keni të drejtën të na kërkoni, pa pagesë, të korrigjojmë ndonjë pasaktësi të të dhënave tuaja. Në çdo kohë ju keni të drejtë të na kërkoni të ndalojmë se përdoruri të dhënat tuaja për qëllime marketingu. Allo.al

Të përgjithshme
Ne mund të ndryshojmë këtë Politikë Privatësie në çdo kohë duke postuar në faqe termat e ndryushuara.
Njoftime për krahasim
Nuk ka njoftime për krahasim
Hyni