Terma dhe Kushte

HYRJE
Mirë se vini në Motorrin e Kërkimit dhe Informacionit Allo.al. Duke hyrë në faqe, ju konfirmoni që e kuptoni “Marrëveshjen me Përdorues”. Nëse nuk pajtoheni me këto Terma dhe Kushte të përdorimit, nuk duhet të përdorni këtë Motorr Kërkimi dhe Informacioni. Faqja rezervon të drejtën të ndryshojë, modifikojë, shtojë, ose fshijë pjesë të kësaj “Marrëveshje me Përdorues” në çdo kohë. Ndryshimet do të jenë efektive kur të jenë postuar në faqe pa njoftime të mëtejshme. Ju lutem kontrolloni këto Terma dhe Kushte rregullisht për përditësime. Përdorimi i vazhdueshëm i faqes pas postimit të ndryshimeve në këtë “Marrëveshje me Përdorues” nënkupton pranimin nga ana juaj të këtyre ndryshimeve.

PËRDORIMI I FAQES
Ju duhet të jeni të aftë të kuptoni dhe të mbani përgjegjësi për këtë "Marreveshje me Perdoruesin" për tu aktivizuar në këtë faqe. Ne ju japim një leje jo të transferueshme dhe të revokueshme për të përdorur faqen, nën Marreveshjen e përshkruar, me qëllimin për tu informuar mbi produktet që shiten në Faqe por jo për ti blerë ato Online. Përdorimi komercial ose përdorim në emër të ndonjë pale të tretë është i ndaluar, përveç kur lejohet shprehimisht nga ne paraprakisht. Çdo shkelje e këtyre Kushteve dhe Rregullave do të rezultojë në anulimin e menjëhershëm të lejes së dhënë në këtë paragraf, pa ju njoftuar! Përmbajtja e kësaj faqeje ka vetëm qëllime informative. Produktet e reklamuara në këtë faqe janë të shitësve të ndryshëm, Individ apo Biznes dhe nuk mbajmë pergjegjesi për asnjë nga produktet. Përshtypjet e shprehura në këtë faqe janë të individëve që përdorin faqen dhe mund të mos pasqyrojnë mendimet tona. Shërbime të caktuara që mund të ofrohen në faqe mund të kërkojnë regjistrim apo abonim. Nëse zgjidhni të regjistroheni ose abonoheni për shërbime të tilla, ju bini dakord të jepni informacion të saktë për veten dhe ta rinovoni menjëherë në qoftë se ka ndonjë ndryshim. Çdo përdorues i faqes është vetë përgjegjës për ruajtjen e fjalëkalimeve dhe identifikuesve të tjerë të llogarisë. Përdoruesi/Pronari i llogarisë është plotësisht përgjegjës për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën fjalëkalim apo llogarinë e tij. Veç kësaj, ju duhet të na njoftoni për çdo përdorim të paautorizuar të fjalëkalimit ose llogarisë tuaj. Gjatë procesit të regjistrimit, ju pranoni të merrni email-e promovuese nga kjo faqe. Më pas mund të nderprisni marrjen e email-eve të tilla duke klikuar linkun në fund të cdo email-i.

ABUZIMET NË Allo.al
Ekipi i Allo.al është i vendosur të garantojë që faqja dhe shërbimet tona të jenë të sigurta. Ju lutemi raportoni probleme, përmbajtje fyese dhe shkelje të tjera te ne. Ne punojmë për të siguruar që produktet e listuara nuk cënojnë të drejtën e autorit, markës tregtare apo të drejtave të tjera të pronës intelektuale të palëve të treta. Nëse besoni se të drejtat e pronës intelektuale tuaja janë shkelur, ju lutem njoftoni ekipin tonë dhe ne do të hetojmë.

PRIVATËSIA
Ne nuk i shesim ose japim hua informacionet tuaja personale palëve të treta për qëllime marketingu pa miratimin tuaj. Ne e përdorim informacionin tuaj vetëm siç përshkruhet në politikat e konfidencialitetit në Allo.al. Ne e shohim mbrojtjen e privatësisë se përdoruesit si një parim shumë të rëndësishëm. Ne vendosim dhe procesojme informacionin tuaj në kompjutera që janë të mbrojtur fizikisht, si dhe me pajisjet teknologjike të sigurisë. Ju mund të hyni dhe të modifikoni informacionin që na jepni dhe të zgjidhni të mos merrni njoftime të caktuara duke hyre në llogarinë tuaj. Ne përdorim palet e treta për të verifikuar dhe të vërtetuar parimet tona te privatësise. Për një përshkrim të plotë të mënyrës se si përdorim dhe mbrojmë informacionet tuaja personale, shikoni tek politikat e konfidencialitetit të Allo.al. Nëse nuk jeni dakord me mënyrën e transferimit dhe perdorimit të informacionit tuaj në këtë mënyrë, ju lutem mos i përdorni shërbimet tona.
Njoftime për krahasim
Nuk ka njoftime për krahasim
Hyni